Zapisy Okonińska Pętla

Zapisywać można się na stronie dostartu.pl.

Pod linkiem:

https://zapisy.domtel-sport.pl/6-okoninska-petla-v10648